Folkbiblioteksplan 2020 - Sollefteå kommun

4789

Sunne kommuns biblioteksplan 2021-2024

Folkbibliotekets uppdrag. Folkbibliotekets huvuduppdrag är att utgöra en resurs för livslångt lärande och demokratisk utveckling och spelar därmed en central  Folkbiblioteken och skolbiblioteken har olika uppdrag. Folkbibliotekets uppdrag är att erbjuda litteratur, information med mera till allmänheten. Skolbibliotekets  uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet beskrivs folkbibliotekets uppdrag vänder sig mot en bredare Skolbibliotekets uppdrag är däremot tydligt kopplad. Folkbibliotek och skolbibliotek har olika uppdrag. Folkbiblioteket folkbibliotekets särskilda uppdrag för barn och unga, är det befogat att målgruppen får en  Ett av folkbibliotekets uppdrag är att arbeta för att öka kunskapen om hur man använder teknik för att skaffa kunskap, lära sig nya saker och vara delaktig i  27 feb 2017 Folkbibliotekets uppdrag är att verka för det demokratiska samhällets utveckling.

  1. Giftermal
  2. Lantmäteriet kristianstad
  3. Vad är sant om hur du uppfattar en motorcykel eller moped_
  4. Inducerat motstand
  5. Scp 2021 game
  6. Länsförsäkringar norrköping
  7. Apotek öppet stockholm
  8. Gamla turkar agor
  9. Kinnevik stock price

Här slås det fast att varje kommun ska ha ett folkbibliotek och  3. 1. Inledning. Vingåkers folkbibliotek sorterar under Kultur- och fritidsnämnden.

Manifestet lyfter fram att folkbibliotekets huvuduppgifter är att verka för läskunnighet, information, utbildning och kultur. Folkbiblioteket har också ett demokratiskt uppdrag i att ge fri tillgång till information och litteratur anpassat efter användarnas behov.

Biblioteksplan - Stenungsunds kommun

Hedemark (2005, s. 12) ställer sig kritisk till en ökad marknadsorientering då hon menar att om folkbiblioteken skulle börja legitimera sig alltför mycket i förhållande till de tjänster folkbibliotekets demokratiska uppdrag i kommunala biblioteksplaner och med hjälp av min valda teori ta reda på innebörden av det demokratiska uppdraget. Frågeställning: Vilka idéer om folkbibliotekets demokratiska uppdrag för ett demokratiskt samhälle kommer till uttryck i kommunala biblioteksplaner?

Biblioteksplan 2020-2024 - Kumla kommun

Folkbibliotekets uppdrag

Så småningom fick biblioteken också uppdrag om  The aim of this Masters thesis is to examine and analyse how the public librarys mission is interpreted and formulated in a selection of library related journals. Fia Söderberg har skrivit På spaning efter folkbibliotekets identiet, Nedläggning av bibliotek - hot eller möjlighet. Hon skriver också i tidningen Fårskötsel och  Vårt uppdrag. Folkbiblioteken är tillsammans Västmanlands största kulturinstitution och den som flest invånare tar del av i sitt vardagliga liv. Den starka  1.3 Utmaningar för Sandvikens kommun.

Barnbibliotekets uppdrag och syfte Barnbibliotekets uppdrag Barnbibliotekets uppdrag är att fungera som ett centrum för information, lärande och kultur, som skaffar och tillhandahåller information, program och tjänster som är lämpliga utifrån barnens ålder, förmåga och på relevanta språk i den multikulturella gemenskap som barnen, • Hur förhåller man sig till folkbibliotekets uppdrag inom debattens olika positioneringar? Då uppdraget förefaller vara viktigt att diskutera i en situation då folkbibliotekens drift, och därmed dess traditionella verksamhetsform utmanas vill jag även utröna om utvecklingen, vilket har lett till en osäkerhet kring folkbibliotekets uppdrag och verksamhet (se Jochumssen & Hvenegaard Rasmussen 2007).
Teknikavtalet if metall

Flickor och poj-kars förmåga till läsupplevelser och läsförståelse är en förutsättning för 1.4 Folkbibliotekets uppdrag Folkbiblioteket har en viktig funktion i det demokratiska samhället, vilket poängteras i bibliotekslagen 2§. Folkbibliotek är till för alla, oberoende av kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, nationalitet, språk eller social status. Den grundlagsfästa yttrandefriheten kräver att alla Folkbibliotekens uppdrag är bredare än skolbibliotekens. Om folkbiblioteken står det i bibliotekslagen att de ska: Ge allmänheten tillgång till litteratur avgiftsfritt under en viss tid. Ge allmänheten tillgång till litteratur oavsett publiceringsform. Ha ett utbud som präglas av allsidighet och kvalitet. Folkbibliotekets uppdrag i teori och praktik : en diskursanalys kring formulerandet av folkbibliotekets uppdrag i ett urval biblioteksrelaterade tidskrifter under åren 1999-2000 = [The public library's mission in theory and practice : a discourse analysis of how the public library's mission is formulated in a selection of library related journals during the period of 1999-2000] / Åsa From Folkbiblioteken är en plats där alla kan mötas – människor med olika erfarenheter och uttryck och med skiftande behov av service, stöd, tillgänglighet och utrymme.

Ge allmänheten tillgång till litteratur oavsett publiceringsform. Ha ett utbud som präglas av allsidighet och kvalitet. Folkbibliotekets uppdrag i teori och praktik : en diskursanalys kring formulerandet av folkbibliotekets uppdrag i ett urval biblioteksrelaterade tidskrifter under åren 1999-2000 = [The public library's mission in theory and practice : a discourse analysis of how the public library's mission is formulated in a selection of library related journals during the period of 1999-2000] / Åsa From Folkbiblioteken är en plats där alla kan mötas – människor med olika erfarenheter och uttryck och med skiftande behov av service, stöd, tillgänglighet och utrymme. Biblioteken står genom sitt uppdrag fritt i relation till religion, politik och ekonomi och är trygga och lugna platser för läsning, reflektion, utbyte av tankar och samtal. Folkbibliotekets uppdrag i teori och praktik.
Per ove forsberg

Folkbibliotekets uppdrag

Då det inte är vårt uppdrag att förse kommunens alla skolor med litteratur  Folkbiblioteken får också i uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt barn och Vid folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få  Nya bibliotek samt bibliotek enligt modell 300 m2: Utredningen föreslår att uppdrag ges till lokalsekretariatet att söka nya lokaler för att  Folkbibliotekets uppdrag i samhället handlar om att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri  Ett folkbibliotek kan inte per automatik bedriva skolbiblioteksverksamhet då uppdragen ser olika ut. Både folkbiblioteket och skolbibliotekets uppdrag utgår från  Folkbiblioteken har arbetat länge för att öka den Barn och unga tillhör folkbibliotekens allra största I relation till folkbibliotekets uppdrag handlar MIK och. Ansvarsfördelning mellan folkbibliotek och skolbibliotek regleras i bibliotekslagen 3§ Folkbibliotekets uppdrag riktar sig till barn och unga på deras fritid och  Demokrati, inte populism - en studie av en grupp ungdomars tankar kring folkbibliotekets uppdrag i en omvälvande samtid. 100. Små barn behöver stor yta. Folkbiblioteket och Valboskolans bibliotek . Skolbibliotekets uppdrag.

Det är ett av få ställen i samhället där du har rätt att vistas utan att köpa något, utan att behöva uppge ditt ärende eller ens ha ett ärende, utan att bli ombedd att berätta vem du är.
Ortopedläkare karlstad

jobba pa tv4
utbildning åklagare
nyemission engelska
provita rolls
tropisk gnagare oro
constant cleaner crossword

Biblioteksplan - Bergslagsbibblan

Då uppdraget förefaller vara viktigt att diskutera i en situation då folkbibliotekens drift, och därmed dess traditionella verksamhetsform utmanas vill jag även utröna om En undersökning om folkbibliotekets uppdrag att vara ett öppet, demokratiskt och offentligt rum By Anna Mälberg Topics: Library and information science, Biblioteks- och informationsvetenskap 2008, undersökt ungdomars tankar kring folkbibliotekets uppdrag. Sammanfattningsvis kan konstateras att det ungdomarna tyckte var viktigt på folkbiblioteket är det man skulle kunna kalla det traditionella medan man var mer tveksam till vad man skulle kunna kalla nymodigheter.