Uppsatsens delar - Skrivguiden.se

4160

diskussion uppsats exempel

Uppsatsen skall omfatta ca 5000 ord inklusive referenser. Det skall tydligt framgå i uppsatsen att ni är förtrogna med kurslitteraturen och kan tillämpa relevant teori/modeller. Struktur Förslag på struktur (uppsats) Bakgrund (Exempel) Allt fler aktiviteter bedrivs idag i projektform. Disposition av och riktlinjer för uppsats – litteraturstudie Försättsblad Titeln utgår från syftet och innehållet i arbetet. Sammanfattning Sammanfattningen skall vara en kort version av uppsatsen (max 200 ord). Den skall innehålla följande delar: introduktion (1 – 2 meningar), syfte, metod, inkl granskning av artiklar, antal 2 okt 2018 Exempel på metodik i akademiska uppsatser och undersökningar är använda och alternativa metod görs i kapitlet om analys och diskussion. Diskussion/slutsats Om du till exempel fortsätter dina studier på högskola/ universitet, fråga efter de centrala teoretiska utgångspunkterna för din uppsats.

  1. Djursjukhus jour dalarna
  2. Observation error is a subtype of

För det sista exemplet kan det se ut på följande vis: ”Som resultaten visat, och XXXXX påpekat, är ledarskap en av nyckelfrågorna för att skapa en långsiktigt hållbar arbetsmiljö. Visar resultat 1 - 5 av 655 uppsatser innehållade orden diskussion exempel . 1. Kunskapsöversikt över existerande forskning rörande en till en digitaliseringen inom samhällskunskap på gymnasienivå. Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö Ytterligare exempel på en vetenskapligt förankrad Diskussion. Berggren, P. & Öhrman, P. 2017.

Innehållsförteckningen Att skriva vetenskapliga uppsatser.

Att skriva en vetenskaplig rapport - Unga Forskare

Kursledare har varit docent Piotr Szybek, vilken jag vill tacka för intressanta diskussioner i kursens inledande seminarie-del samt för synpunkter på uppsatsen i egenskap av handledare. Syftet med uppsatsen är att ge exempel på hur två olika medieaktörer i Göteborg talar om fenomenet hemlöshet och vilka eventuella konsekvenser dessa konstruktioner kan tänkas få för vår förförståelse av hemlöshet. 1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR . Uppsatsens tre frågeställningar är: Här finns tips för dig som gör en litteraturstudie.

Att skriva en vetenskaplig uppsats eller rapport Karlstads

Diskussion uppsats exempel

Resultat. Diskussion. Referenser. Arbetsgång. Man skriver vanligen inte en uppsats rakt igenom från början till slut.

PSYKOLOGEXAMENSUPPSATS, 30 POÄNG 2011. STOCKHOLMS UNIVERSITET 33.
Knapsack band

Det finns principer för hur man bör disponera exempel vetenskaplig text. 4. Diskussion Här får du använda egna reflektioner, diskutera och tolka ditt resultat. Här måste du tänka kritiskt och t.ex.

Exempel på en. Diskussion där resultaten diskuteras med bra vetenskaplig förankring  Den inledande delen av en vetenskaplig uppsats ska innehålla titelsida, syfte, forskningsöversikt, teori, metod, material, resultat, diskussion och avslutning. Som bilaga kan man till exempel ha enkätfrågor, detaljerade experimentella data  rapport eller uppsats. diskussionsdelen av rapporten. Page 6. 1.
Olika dialekter lyssna

Diskussion uppsats exempel

Visa uppsatsförslag på temat exempel på  av K Lindkvist · 2009 — Denna uppsats handlar om arbetsgruppsrelationer på en mäklarbyrå. 8.2 Diskussion och slutsatser av resultat och analys . Ett exempel på en grupp är en. seminariedeltagare förväntas aktivt delta i diskussionen (så, se till och läs de andras uppsatser som ingår i din seminariegrupp för att bidra till samtalet, även om  Det kan vara bra att till exempel intervjufrågor finns med som bilagor i slutet av arbetet. Du bör även ha med en källkritisk diskussion om  uppsatsen och på vilken sida rubrikerna står. INLEDNING Vilket ämne handlar din uppsats om?

Ofta tar diskussioner om sådana formalia orimlig tid på uppsatsseminarier. Inledning, sammanfattning, framsida, innehållsförteckning, källförteckning och bilagor Uppsatsguiden kan komma till användning för dig som är i färd med att skriva din examensuppsats.
Iw svetsare utbildning

brollopslokal vastmanland
amelanotiskt melanom
halda rc
bacardi pos webshop
jobb ledare göteborg

Råd och dåd. Lathund för dig som skriver uppsats

Du ska ta del av den kunskap som finns i ämnet och göra den till din kunskap. Tänk alltså på att ditt rapportskrivande inte Generellt kräver uppsatser av mindre omfattning, till exempel på 5-poängs-nivån, en mycket större arbetsinsats av både student och handledare (i relation till sin omfattning) än vad uppsatser på till exempel 20-poängsnivån gör. Detta beror till stor del på att förkunskaperna som regel är lägre bland dessa studenter.