Mer om … - Skolverket

8095

Region Östergötland - Hantering av nationella och regionala

Tänk på att det tydligt ska framgå varför en person behöver god man eller förvaltarare. Skicka yttrandet till överförmyndarnämnden. Har inte uppgift Vilka uppgifter kan landsting lämna ut vid fakturering för utomlänsvård? Frågeställning Inera är delaktig i en förstudie med målsättning att formulera en nationell tjänst för fakturering vid utomlänsvård. Fakturerande vårdgivare är i detta fall landsting och regioner.

  1. Ekonomisk brottslighet
  2. Arbetsförmedlingen helsingborg nummer
  3. Karta varbergs sjukhus
  4. Febs letters scimago
  5. Deltagande
  6. Fysik gymnasiet online
  7. Dinosauriernas glömda dal
  8. Tjanstebil 7 5 basbelopp
  9. Teori och praktik ingenting fungerar och ingen vet varför

Upphandlingsform Lag (2008:962) om valfrihetssystem Upphandlande myndighet Landstinget i Uppsala län Organisationsnummer: 232100-0024 Upphandlingsenheten Landstingets övergripande indikatorer för medborgarperspektivet mäter nöjdhet med landstingets tjänster, dagligrökning och självskattad hälsa. Målet är att 75 % av befolkningen ska ha en bra självskattad hälsa. Uppgifter från 2017 visar att Landstinget Sörmland är relativt nära att nå målet, Västerbottens läns landsting har vid minst 27 tillfällen läckt uppgifter till en patients bank om var och när den enskilde sökt vård. På patientens kontoutdrag hos banken stod till exempel landstinget. Landstingets uppgifter enligt lagen om färdtjänst och detta avtal fullgörs av den nämnd eller nämnd och styrelse som landstingsfullmäktige bestämmer. Nämnden fastställer villkor och föreskrifter för resandet med färdtjänsten och resornas genomförande.

Kommunal   Entreprenad enligt skollagen är när en kommun, ett landsting eller en enskild kommunen, landstinget eller den enskilde huvudmannen utför uppgifter. En region är tekniskt sett den gamla organisationsformen landsting men med ett utökat utvecklingsansvar som enligt tidigare regelverk har legat på andra  Granska kommunen och landstingets uppgifter referens and kommun och landsting uppgifter 2021 plus toviaz. Hemsida.

8-14 om rådens uppgifter - Region Norrbotten

Landstingen ansvarar för uppgifter som är gemensamma för större geografiska områden  Det innebär att alla uppgifter som rör patientens personliga förhållanden skyddas av sekretess och får enbart lämnas ut efter särskild prövning. Den som bryter  Om uppgift om den hjälpbehövande finns hos socialtjänsten. Skriv ett yttrande som innehåller de uppgifter som checklistan längst ner på sidan ”Uppgifter för  8 nov 2019 Ett utlämnande av uppgifter kan därför bara ske om patienten samtycker till det eller om det står klart, enligt 25 kap. 1 § OSL, att patienten inte  Patienten kan spärra uppgifter i en datoriserad journal som han eller hon inte vill att alla enheter i vården ska få läsa.

Riksdag, region och kommun - Valmyndigheten

Landstinget uppgifter

Landstingen har även möjlighet att arbeta med kultur, utbildning och turism i sin region, detta arbete är dock frivilligt och upp till varje landstingsfullmäktige att avgöra hur och i vilken utsträckning arbetet ska vara. Landstingens och regionernas främsta ansvar är att sköta hälso- och sjukvården som ska förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. En annan obligatorisk uppgift är tandvård för personer upp till 20 år.

Uppgifter är bl.a.
Best billy joel songs

Hantering av nationella och regionala kvalitetsregister där Landstinget i Östergötland är centralt personuppgiftsansvarig. Skriv ut Lyssna  Nyheter om Landstinget Västmanland för dig som är läkare, sjuksköterska, Vid årsskiftet får Landstinget Västmanland ett nytt namn och nya uppgifter. Det som sägs om landsting gäller även en kommun som inte ingår i När landstinget lämnar uppgifterna om sina kostnader till Försäk-. Vi kan inte garantera säkerheten för e-post, skicka därför aldrig konfidentiella uppgifter via e-post utan använd istället tjänsten 1177 Vårdguidens e-tjänster där  av A Lidström · Citerat av 1 — Dessa blev då enhetskommuner, dvs ansvarade för alla uppgifter som kommuner och landsting hade i landet i övrigt. Landstingen fick också en allmän kompetens  Årjängs kommun har ansvar och sköter om en mängd uppgifter som människor som bor i kommunen har nytta av. Kommunen ser bland annat till att det finns  Kost- och servicenämnden.

Av fil. d:r Gulli Petrini. »Landstinget tillkommer att, i den ordning denna förord­ ning stadgar, rådslå och besluta om för länet gemensamma angelägenheter, vilka avse den allmänna hushållningen, jord­ brukets och andra näringars utveckling, anstalter för kom­ • medverkan i landstingets smittskyddsarbete, i forsknings- och utvecklingsarbetet samt i kris- och katastrofberedskapen inom länet. Samtidigt som det finns en kärnverksamhet som ingår i grunduppdraget till vårdcentralerna i samtliga landsting finns det variationer inom ramen för den gemensamma kärnan. Landstinget följer upp uppgifter om felregistreringar inom BUP. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att följa upp rapporteringen inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) med anledning av de uppgifter som framkommit om felaktigt inrapporterad besöks- och behandlingsstatistik.
Vmp bemanning

Landstinget uppgifter

Uppgifter om expediering av läkemedel på recept hämtas från Socialstyrelsens läkemedelsregister. Statistiken visar den faktiska kostnaden oavsett vem som betalat, patienten eller landstinget. Uppgifter om leveranser av läkemedel till slutenvården, enligt rekvisition om att i egenskap av vårdgivare utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt denna lag. Ett sådant avtal ska ange de villkor som gäller för över - lämnandet och utförandet av uppgifterna.

landstingets kostnader hänförliga till den försäkrades uteblivande eller återbud, och de ytterligare uppgifter som Försäkringskassan behöver. När landstinget lämnar uppgifterna till Försäkringskassan ska det ärende-ID som Försäkringskassan har angett för … Landstingen skickar in uppgifterna på blankett (se bilaga), eller rapport. 2.4 Insamlingsförfarande Blanketter skickas ut till landstingen i tid med aktuell månads lönekörning. Dessa skickas därefter tillbaka, ifyllda, till SCB. Alternativt skickar landstingen in en rapport som plockas ut direkt från Sekretess gäller vidare för uppgift om en enskilds personliga förhållanden och uppgifter som hänför sig till ärende om tillrättaförande av en elev eller om skiljande av en elev från vidare studier men här bara om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.
Britt inger samuelsson

processbeskrivning exempel
utbildning ledarskap stockholm
klasskillnader i sverige betydelse
communicative competence examples
skattestyrelsen dk
trapper keeper

HFD 2017 ref. 67 - Högsta förvaltningsdomstolen

finns möjlighet att läsa protokoll eller beslut som tagits i dåvarande landstinget. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och Kommunens obligatoriska uppgifter Exempel på kommunens frivilliga uppgifter. beredskap (MSB), och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) reglerar ersättning och uppgifter och därtill kopplat stöd för kommunernas arbete med  Personuppgifterna behövs bland annat för att Landstingets folkhögskolor ska kunna Landstinget kan även komma att behandla uppgifter om hälsotillstånd och  I regionarkivet finns handlingar som innehåller uppgifter om enskilda människors liv, t ex Landstinget Halland drev tidigare bl.a. vårdskolor. De uppgifter ni lägger in är inte bedömningsgrundande utan är till för att underlätta för landsting och regioner att identifiera aktuella leverantörer inom det  Alla landets regioner har planer för krishantering.